Distribuerede realtidssystemer

Distribuerede realtidssystemer

Målsætning for specialiseringen i Distribuerede realtidssystemer:

Formålet med denne specialisering er at gøre kandidaterne i stand til at
udvikle realtidssystemer, der kan fungere i et netværk af distribuerede systemer.
Et distribueret realtidssystem kan som et specialtilfælde også være et indlejret
system, f.eks. et apparat.

Specialiseringen fokuserer på softwareudviklingen af indlejrede og distribuerede
realtidssystemer, men berører også relevante hardware- og kommunikationsaspekter.

Målsætning kan opdeles i følgende delmål:

 1. dannelse af systemarkitekter, der kan udarbejde et arkitekturdesign for såvel
  distribuerede realtidssystemer som for enkeltstående realtidssystemer. Ved udarbejdelse af
  arkitekturdesignet skal systemarkitekten kunne inddrage både SW, HW og kommunikationsaspekter
  samt foretage valg mellem disse.
 2. Systemarkitekten skal endvidere kunne udarbejde såvel et SW arkitekturdesign som et
  detaljeret SW design og SW implementering for disse typer af systemer.
 3. Systemarkitekten skal kunne beherske de nyeste SW udviklingsteknologier f.eks. objektteknologi,
  komponentteknologi samt anvendelsen af arkitektur- og design mønstre.
 4. Systemarkitekten skal være teoretisk velfunderet indenfor fagområderne: concurrency,
  distribuering samt objektorienteret analyse og design med anvendelsen af UML som modelleringssprog.
 5. For at blive en god systemarkitekt skal uddannelsen til stadighed indlære de aktuelle
  implementeringsteknologier for udvikling af distribuerede og enkeltstående realtidsssystemer
  f.eks. CORBA, DCOM, RMI). Indlæringen skal her omfatte både design og implementeringsarbejde.
 6. Systemarkitekten skal uddannes til at kunne udvikle frameworks, der med den
  samme overordnede model og implementering kan dække flere eller alle produkter i en produktfamilie.
 7. Systemarkitekten skal være teoretisk velfunderet indenfor datakommunikation og SW
  protokoller til anvendelse i distribuerede realtidssystemer. Systemarkitekten skal kunne
  vælge en protokol og have en grundlæggende forståelse for, hvorledes man designer og
  implementerer en protokol i SW.
 8. Da de udarbejdede designforslag skal opfylde både de stillede tidskrav og den
  påkrævede pålidelighed af systemet, skal systemarkitekten også uddannes i verificering
  og test såvel af et design som af den endelige implementering.
 9. Systemarkitekten skal kunne dokumentere de udarbejdede designløsninger, således at
  andre kan overtage detaildesign, implementering og evt. en senere vedligeholdelse af systemet.
 10. Systemarkitekten skal endvidere kunne fungere som teknisk projektleder for udvikling
  af distribuerede eller enkeltstående realtidssystemer. For at opfylde dette mål vil
  uddannelsen indlære praktiske erfaringer med moderne udviklingsmodeller og metoder.